Politika privatnosti

Novi pravni okvir za zaštitu podataka o ličnosti

Politika privatnosti

Ko smo mi

Max Medica, Zadrugarska 74 Beograd, Zemun obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Max Medica prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Datum rođenja
Adresa stanovanja
Broj platne kartice

 

Svrha obrade i pravni osnov

Max Medica koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Kreiranje korisničkih naloga
Pružanje osnovnih usluga
Obrada transakcija
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Max Medica podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

 

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.
 
 

Zaštita podataka

Max Medica štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita

Max Medica čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   Dok korisnik ne odluči drugačije

 

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Max Medica ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

 

Transfer podataka o ličnosti van EU

Max Medica ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

 

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Max Medica ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Max Medica na sledeće načine:
Adresa - Zadrugarska 74, 11080 Beograd, Zemun

Email - info@max-medica.com

Telefon - +381 11 219 45 95

 

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.
You have successfully subscribed!